#customerinfo.firmanavn#
Unni Irmelin Kvam

Unni Irmelin Kvam

UNNI IRMELIN KVAM er utdannet cand. philol med hovedfag i historie. Til daglig arbeider hun som informa- sjonskonsulent, og fritiden bruker hun som ølbrygger i Micro Maid/ Bitch Craft. Hun er stolt eier av en Rindals- bunad, og interessen hennes for bunad og formidling har inspirert henne til å skrive om også andre bunader.