#customerinfo.firmanavn#
Sophie Berg

Sophie Berg

SOPHIE BERG er nyutdannet lege. Hun har parallelt med medisinstudiene jobbet ved Folkehelseinstituttet (tilknyttet prosjekt om antibiotikaresistens) og ved Helsesenter for ungdom i Asker.