#customerinfo.firmanavn#

Per-Einar Binder

Per-Einar Binder er professor, dr. psychol. og instituttleder ved Institutt for klinisk psykologi ved Universitetet i Bergen. Han har lang erfaring som terapeut, og har jobbet med barn, ungdom og voksne. Han bruker mindfulness i sin praksis, som et viktig verktøy for å mestre stress og andre plager. Han har publisert en rekke artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrifter og utgitt flere bøker.