#customerinfo.firmanavn#
Hanan M. Abdelrahman

Hanan M. Abdelrahman

Hanan M. Abdelrahman underviser i matematikk på grunnskolenivå (1.–10. klasse), videregående og høyskolenivå. Hun har jobbet som lærer i 10 år, både på barne- og ungdomstrinnet.  Hun er også privatlærer i matematikk, med mange gode resultater og positive tilbakemeldinger. Abdelrahman har mastergrad i grunnskoledidaktikk med fordypning i matematikkdidaktikk fra Høgskolen i Oslo.