#customerinfo.firmanavn#

Tonje Bergh

Tonje Bergh har utdannelse innen plantevitenskap, grøntanlegg og design fra Norges Landbrukshøgskole/ NMBU, og har i flere år vært daglig leder i Opplysningskontoret for blomster og planter. Hun har allsidig erfaring innenfor hage- og gartnerisektoren, og har hatt faste innslag i radio og andre medier om stell og bruk av blomster og planter. I dag eier og driver hun planterådgivningsfirmaet Plantmania.